Na rybiookich wsparty koĊ‚ach..., Grzegorz Turnauclose